Tractorbumpers

Afgelopen december hebben wij geïnvesteerd in een tweetal tractorbumpers.

Door het ontbreken van rijverlichting die de breedte van zo’n tractor duidelijk markeert, is het voor automobilisten, fietsers en voetgangers lastig om een landbouwvoertuig tijdig te herkennen en de breedte in te schatten. Vaak schrik-je nog eens extra als je die draaiende voorbanden op je af ziet komen. Om deze redenen stimuleert de brancheorganisatie Cumela de aanschaf van tractorbumpers.

https://www.cumela.nl/verkeer-en-vervoer-trekkerbumpers-veilig-landbouwverkeer/trekkerbumpers-veiligheid-voorop