In het kort

Project:
Dijken maaien

Opdrachtgever:
Waterschap Rijn en Ijssel

Soort:
Cultuurtechniek

Locatie:
Rijnwaarden

Omschrijving

In het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel heeft Peters bv onderhoud gepleegd aan de dijken. In het kader van dijkonderhoud is het van belang dat de dijken begroeid blijven met gras, ten behoeve van de stabiliteit van de dijk. Maaien is dan een logisch gevolg.

Ga terug naar projecten